Αρχική σελίδα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), σε συνεργασία με

  • το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Π.Δ.Μ.
  • την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.Ε.Π.) του Π.Δ.Μ.
  • το Ινστιτούτο “Ανθρωπιστικών  Ερευνών” του ΠΑΚΕΚ “Τήμενος” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
  • το Εργαστήριο “Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών” (ΠαιΜεΚΕΠ) της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
  • το Εργαστήριο “Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
  • το “Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης” της Σ.Κ.Α.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
  • το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής”
  • το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση”
  • το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία” και
  • τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα

«Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα»

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης (με φυσική παρουσία) στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στις 12 και 13 Απριλίου 2024.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/-ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Συνέδριο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές/-τριες, διδάκτορες/-ισσες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες,  μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και σε εκπαιδευτικούς.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η έννοια «κρίση» έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, καθώς εμπίπτει σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ερευνών. Η κρίση σχετίζεται με έκρυθμα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και με σημεία καμπής, που σταδιακά οδηγούν σε περιόδους εξομάλυνσης, ανάκαμψης και βελτίωσης. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον της Παιδαγωγικής  εστιάζεται στο πώς η εκπαίδευση επηρεάζει –και επηρεάζεται από- τις συνθήκες της κρίσης. Με άλλα λόγια το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς η εκπαίδευση λειτουργεί και κατά πόσο επηρεάζει και διαμορφώνει απόψεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, αλλά και ιδεολογίες σε συνθήκες κρίσης και μετάβασης.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών για τον αντισταθμιστικό και μετασχηματιστικό ρόλο της εκπαίδευσης κατά τις κρίσεις του 21ου αιώνα.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επαναπροσδιορισμός της Παιδαγωγικής Επιστήμης σε συνθήκες κρίσης
Περιβαλλοντική κρίση, αειφορία και εκπαίδευση
Οικονομική κρίση και εκπαίδευση
Covid-19: Ζητήματα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην εποχή και στην μετα-εποχή του κορονοϊού
Προσφυγική-Μεταναστευτική κρίση και εκπαίδευση
Εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρυθμίσεις
Κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές ανισότητες και κοινωνική δικαιοσύνη
Ενεργός πολιτειότητα, ταυτότητες, ισότητα φύλων, ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ψηφιακός Γραμματισμός
Η ταυτότητα του/της εκπαιδευτικού σε συνθήκες κρίσης
Μαθησιακά περιβάλλοντα, παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 22 Δεκεμβρίου 2023
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 11 Φεβρουαρίου 2024
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων: 25 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση Προγράμματος: 10 Μαρτίου 2024
Διεξαγωγή του Συνεδρίου: 12 και 13 Απριλίου 2024

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ιστοσελίδα: https://confeducrisis21st.eled.uowm.gr/

Email: conferenceeducrisis.21st@gmail.com

Τόπος διεξαγωγής: Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 53100, Φλώρινα

 


ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ